BUWAN NG WIKA 2022

Chiang Kai Shek College’s International Baccalaureate Middle Years Programme (Candidate School) officially welcomed the Filipino Language and Culture Festival entitled “Kannawidan: Wika at Kulturang Filipino, Ibida sa Mundo!” 

A ribbon cutting ceremony was held on Monday, August 15, 2022. The celebration, with the theme, “Filipino at mga Katutubong Wika: Kasangkapan sa Pagtuklas at Paglikha” will conclude on August 31, 2022 through a series of programs, games, and activities for all. 

Happy Filipino language month!

 

Opisyal na idinaos ng  International Baccalaureate Middle Years Program (Candidate School) ng Chiang Kai Shek College ang Buwan ng Wika 2022 na pinamagatang “Kannawidan: Wika at Kulturang Filipino, Ibida sa Mundo!”

Isang ribbon cutting ceremony ang ginanap noong Lunes, Agosto 15, 2022. Ang selebrasyon, na may temang, “Filipino at mga Katutubong Wika: Kasangkapan sa Pagtuklas at Paglikha” ay magtatapos sa Agosto 31, 2022 sa pamamagitan ng serye ng mga programa, laro, at aktibidad para sa lahat.

Maligayang buwan ng wikang Filipino!

 

中正 MYP(候選學校)以 “Kannawidan:讓菲語站上世界的舞臺!”的大主題慶祝菲律賓語言與文化節。

二零二零年八月十五日(星期一)上午,MYP 全體師生安排了開幕剪綵活動。開幕主題為 “菲語 以及 本地民族語言,為創新的武器”。之後,此項活動於二零二零年八月三十日(星期三)下午通過不同的游戲和節目進入結尾。

祝菲語與文化節快樂!

NEWS FLASH